Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Stipendiumid antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel  riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia  ja Euroopa Liidu maade ülikoolides ja/või ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ning  enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mall Jõgi, Olari Koppel, Kadri Liik, Enno Tammer ja Külli-Riin Tigasson.

Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Härmatali fond

Härmatali fond toetab lastekirjanikke ja illustraatoreid, kelle looming kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. 
Jagamisele tuleb 6000 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ivar Ivaski Mälestusfond

Ivar Ivaski mälestusfond toetab ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 1200 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Kirjanduse alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 4500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 2400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Mihkel Kaevats, Nadezda Pchelovodova, Jaan Õispuu. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fondist eraldatakse stipendiume ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks ja vaba ajakirjanduse edendamiseks.
Jagamisele tuleb1700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Suntee fond

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Filmikunst

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Filmikunsti alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 4500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rein Marani fond

Rein Marani fond toetab Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.
Käesoleval aastal eraldatakse Rein Marani fondist 500 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Irina Saare fond

Irina Saare fond toetab haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja tants vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke.
Käesoleval aastal eraldatakse Irina Saare fondist Augustin ja Niina Saare nimeline stipendium.
Stipendium suurus on 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu


Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 
2021. aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. “Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja kaaslastest on ainult kasvatanud tahet jälle koos olla ja tunda end võimekana midagi hästi tehes ja uut omandades,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Jagamisele tuleb 10 000 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist
  • Ülejäänud hindamiseks vajaliku lisainfo saate mugavalt sisestada juuresoleval lingil: https://forms.gle/5G2FJwCmKp6wgrwa8

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2021. aastal stipendiumisummat 10 000 euroga.

Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 340 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal.
 2021. aasta mõttekonkursi teema on: „Istun aknal“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 2930 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Andres Haameri fond

Harri Haameri stipendiumid toetavad toetavad filosoofilise mõtte ehk mõtteteaduse arengut. Taotlejalt eeldatakse stipendiumi kasutamist akadeemiliseks täiendõppeks, mis ühendab realistliku maailmakäsitluse ja filosoofilise mõtteviisi. Stipendiumid määratakse kahe eelmise aasta jooksul trükis avaldatu põhjal.

Jagamisele tuleb 1500 eurot.

Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu
Lisainfo.

Helmut Einpalu fond

Helmut Einpauli fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Inna ja Olev Mathieseni fond

Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendium eraldatakse kord kahe aasta jooksul ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks.
Õigus stipendiume taotleda on kõigil ajaloolastel hoolimata nende teaduslikust kvalifikatsioonist. Seevastu kehtib stipendiumi saamise eeldusena tingimus, et toetust leidev töö peab vastama teaduslikele nõuetele, s.t. et töö tulemus on eeldatavalt sellise kvaliteediga, mis võimaldab tema avaldamist refereeritavas spetsiaalajakirjas või monograafiana näiteks teadusliku kraadi saavutamise eesmärgil.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega keeleliste erivajaduste (nägemis-, kuulmis-, kõnepuuded) valdkonna uurijate, õpetajate ja õppurite eesti keele alast tegevust.
Jagamisele tuleb 2500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Marja Kallasmaa, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 2000  eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlusi saab esitada läbi E-Ankeedi.
Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 12 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 450 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kultuuriakadeemia fond

Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Taotluse võivad esitada  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
Käesoleval aastal eraldatakse Kultuuriakadeemia fondist stipendiumideks 900 eurot. 
Stipendiumitaotlused saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Valge Roosi fond

Valge Roosi fond  toetab Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Valge Roosi Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid:
  • Taotleja vanus on 18-26
  • Taotleja peab olema Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse: Kodutütarde organisatsioonis rühmavanemana või tema abina või Noorte Kotkaste organisatsioonis rühmapealikuna või tema abina ja esitab selle kohta ka soovituskirja Kaitseliidust
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Sel aastal toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks. 
Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Stipendiumid antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu maade ülikoolides ja/või ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ning enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Halduskogul on õigus jätta stipendiumid välja jagamata või määrata vaid üks stipendium ning muuta stipendiumite rahalist väärtust.
Lisainfo.

EllexRaidla fond

Ellex Raidla fond toetab harjutuskohtu võistluste läbiviijaid ning tublimaid osalejaid. Lisaks osalevad büroo partnerid kohtunikena suulistes eelvoorudes. Küsimuste korral ning taotluse esitamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: contact@ellex.ee.
Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Teadus

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline.  Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline. Jagamisele tuleb  7000 eurot.   Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Noortele teadlastele tuleb jagamisele 4500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Käesoleval aastal toetatakse tehnikaalade inseneriõppe magistrante.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Taotlusi saab esitada e-Ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Aktsiaselts FILTER fond

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.
Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit, eelkõige toetatakse metaani ja/või CO2 atmosfääriheidete vähendamisega seotud uuringuid või projekte. 
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 900 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 5000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 900 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kunst

Edmund Valtmani fond

Edmund Valtmani Fondi eesmärgiks on toetada stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30. aasta vanust Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või sarja eest. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kuni kolm graafilist tööd kõrgtrüki, litograafia, siiditrüki või sügavtrüki tehnikas. Käesoleval aastal on stipendiumi suurus 1200 eurot. 
Lisaks graafilistele töödele tuleb stipendiumi taotlemiseks täita  e-ankeet.
Tööd vaatab üle ja teeb valiku Edmund Valtmani fondi halduskogu. 
Halduskogu on 4-liikmeline: Indrek Laul (halduskogu esimees), Mart Kalm, Liina Siib ja Elnara Taidre


Lisainfo.

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Kirke Kangro, Kaido Ole, Ingrid Ruudi. Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Kunstiajaloo fond

Kunstiajaloo fondi toetab raamatusarja „Lääne kunsti ajalugu“ koostamist ja kirjutamist. Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb  2000 eurot.  
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Noortele kunstnikele tuleb jagamisele 4500 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

2021. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond kunstnikke.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.   Lisainfo.

Meditsiin

Adda ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust. Stipendiumid on mõeldud ka arstide täiendavaks töövõime taastamiseks.  Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.  Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Doktor Ivo Risti fond

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb  700 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.

Lisaks nõutud dokumentidele peab taotleja esitama erialase CV.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Eldur Annus, Tiit Haviko, Karl-Andres Kants, Udo Pere, Toomas Saluse.

Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Anting-Peetsi fond

Anting-Peetsi fondi eesmärgiks on toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 250 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Ajaloomuuseumile. Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.  Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline. Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Gunda ja Heinrich Kanguri fond

Gunda ja Heinrich Kanguri fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fondi stipendiumid toetavad raamatukogunduse arengut ja raamatukoguhoidja enesetäiendamist.

Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Erkki-Sven Tüüri fond

Erkki-Sven Tüüri fond toetab  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppivaid noori heliloojaid.
Käesoleval aastal  eraldatakse stipendiumideks 500 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 

Taotlused vaatab läbi sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Fond "Kingi lapsele hääl"

Fond "Kingi lapsele hääl" toetab laste ja noorte laulukultuuri arendamist.
Käeoleval aastal eraldatakse Fondist "Kingi lapsele hääl" 500 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.
Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.
Täpsem info leita siit.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 10 000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala edukamale üliõpilasele.
Jagamisele tuleb 800 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Helju Taugi fond

Helju Taugi fond toetab noori muusikuid.  
Järgmised stipendiumid eraldatakse 2022. aasta kevadel.
Lisainfo.

Helmi Valtmani mälestusfond

Helmi Valtmani mälestusfond toetab stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala üliõpilast. Stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi.
Käesoleval aastal on stipendiumi suurus 1000 eurot. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimakaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 2000 eurot,  neli 500 euro suurust stipendiumi. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut. Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1500  eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Peeter Lilje fond

Peeter Lilje fond toetab ERSO muusikute (ja /või noorte dirigentide) õpinguid ja enesetäiendamist.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikaelu.
Jagamisele tuleb 500  eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Noortele muusikutele tuleb jagamisele 4500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb  1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 310 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 1825 eurot.

Lisainfo.

Terttu ja Juhani Pelanne fond

Terttu ja Juhani Pelanne fond toetab noori Eesti muusikuid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.  
Stipendiumikonkursi korraldab Eesti Kooriühing. 
Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Uno Naissoo fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Siim Aimla, Ivo Lille. Lisainfo.

Vladimir Sapožnini fond

Vladimir Sapožnini fond toetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning Tallinna Muusikakeskkoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid.  
Käesoleval aastal eraldatakse stipendiumideks 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ankeedi kaudu. 
Taotlused esitatakse läbi vaatamiseks fondi halduskogule: Vladimir Sapožnin, Urmas Vulp, Kaido Välja. Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist tuleb jagamisele 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

ESTO fond

ESTO fond toetab eestluse püsimist ja eesti kultuuri järjekestvust.
Käesoleval aastal tuleb ESTO fondist jagamisele 500 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond

Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu fond toetab eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.
 
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.
Käesoleval aastal  tuleb Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu fondist jagamisele 400 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 

Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 750 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kieli Hoiukassa fond

Kieli Hoiukassa fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb  2200 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Kristjan Toropi fond

Kristjan Toropi fondist eraldatakse 1000 euro suurune stipendium Baltica 2022 üritusel.

Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pakterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pärimuskultuuri fond

Pärimuskultuuri fondi stipendium omistatakse sihipärase ja tulemusrikka, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või korraldusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.
Järgmised stipendiumid eraldatakse Pärimuskultuuri fondist 2022. aastal.  Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Seesami fond

Seesami fond toetab eesti rahvuskultuuri. 
Jagamisele tuleb 1800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid. Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja isikud igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, E-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendium eraldatakse ettepanekute või halduskogu algatuse alusel. 
Halduskogu on 5-liikmeline: Ilma Adamson, Ene Jakobson, Erika Põlendik, Ingrid Pärnamäe, Karel Vähi Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 800 eurot
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Gunnar Toomemetsa fond

Gunnar Toomemetsa fondi taotleja võib olla nii isik kui organisatsioon, kes panustab Eesti tantsuspordi arengusse.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 2800 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas ja vallas.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Stipendium või toetus eraldatakse ühele sportlasele või ühele paatkonnale.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Paul Kerese fond

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb 350 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Noortele sportlastele tuleb jagamisele 2600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Triatloni fond

Triatloni fond toetab väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
2021. aastal eraldatakse Triatloni fondist stipendiumideks 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu ja need saadetakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Marko Albert, Margus Lepik, Tiina Pallas.

Lisainfo.

Teater

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.  Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse välja Naan Põllu stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulueriala üliõpilasele.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Ita Everi fond

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.
Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. oktoobrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 

Taotlusi on võimalik esitada E-ANKEEDI  kaudu.
Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
Lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

Lisaks annab Kristi ja Siim Kallase fond välja stipendiume, mis toetavad Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
  • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
  • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
  • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2019 – 31. august 2020 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.

Stipendiaadid nimetab Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 700 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Teatri alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 4500 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Varia

Andres Ammase fond

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 4100 eurot.
Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal Kõmsi Lasteaed-Algkooli ja EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.
Jagamisele tuleb 600 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kõpu majaka fond

Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.
Jagamisele tuleb 850 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.
Jagamisele tuleb 5000 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Istun aknal“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.