Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
 • üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide ülikoolides;
 • üks stipendium antakse ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ja/või enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas. 

Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus: 
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik; 
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson; 
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata või määrata üks stipendium suurusega kuni 5000 eurot 


Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Käesoleval aastal antakse loominguline stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul  kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. 
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Halduskogu on 2-liikmeline: Aimée Beekman ja Jaak Urmet

Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Härmatali fond

Härmatali fond toetab lastekirjanikke ja illustraatoreid, kelle looming kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. 
Jagamisele tuleb 4500 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Kirjanduse alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6000 eurot.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 2400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Mihkel Kaevats, Nadezda Pchelovodova, Jaan Õispuu. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks.
2022. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond tõlkijaid.
Jagamisele tuleb  1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fondist eraldatakse stipendiume ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks ja vaba ajakirjanduse edendamiseks.
Jagamisele tuleb 860 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Filmikunst

Liina Kirdi mälestusfond

Liina Kirdi mälestusfond toetab noori filmitegijaid.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Filmikunsti alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rein Marani fond

Rein Marani fond toetab Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.
Käesoleval aastal eraldatakse Rein Marani fondist 600 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 900 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Irina Saare fond

Irina Saare fond toetab haridustee jätkamisel, kaasaarvatud sport, muusika ja tants vähekindlustatud andekaid noori Eesti Vabariigi kodanikke.
Käesoleval aastal eraldatakse Irina Saare fondist Augustin ja Niina Saare nimeline stipendium. Stipendiumi suurus on 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu


Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 

2022. aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. “Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Jagamisele tuleb 10 000 eurot. 

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 500 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

 • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist
 • Ülejäänud hindamiseks vajaliku lisainfo saate mugavalt sisestada juuresoleval lingil: SISUANKEET

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2022. aastal stipendiumisummat 7 000 euroga.

Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 250 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal.
 2022. aasta mõttekonkursi teema on: „Otsustasin“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 1900 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Andres Haameri fond

Harri Haameri stipendiumid toetavad toetavad filosoofilise mõtte ehk mõtteteaduse arengut. Taotlejalt eeldatakse stipendiumi kasutamist akadeemiliseks täiendõppeks, mis ühendab realistliku maailmakäsitluse ja filosoofilise mõtteviisi. Stipendiumid määratakse kahe eelmise aasta jooksul trükis avaldatu põhjal.

Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu
Lisainfo.

Helmut Einpalu fond

Helmut Einpauli fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 1200 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Valter Lengi fond

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatorite tegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega eestikeelsete originaal- ja tõlketekstide toimetamise õpinguid ning sellealast uurimistööd.
Jagamisele tuleb 3500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Marja Kallasmaa, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 1500  eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 8400 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Kuressaare Hariduse Kooli edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 300 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kultuuriakadeemia fond

Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Taotluse võivad esitada  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
Käesoleval aastal eraldatakse Kultuuriakadeemia fondist kolm 300 euro suurust stipendiumi Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele enesetäiendamiseks Eestis või välismaal.  
Stipendiumitaotlused saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal. 2022. aasta mõttekonkursi teema on: „Otsustasin“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal. 
Jagamisele tuleb 1600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
 • üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide ülikoolides;
 • üks stipendium antakse ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ja/või enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.
Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus:
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik;
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson;
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata või määrata üks stipendium suurusega kuni 5000 eurot

Lisainfo.

Henn Jõksi fond

Henn Jõksi fond  toetab  Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste õpinguid ja teadustegevust.
2022. aastal jaguneb Henn Jõksi fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt:
 1. kolm 2000 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
 2. 1500 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilaste osalemiseks Haagi Rahvusvahelise Õiguse Akadeemia kursusel, mis toimub 2023. aasta suvel. Eelnimetatud 1500 eurot kantakse Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsile, mis koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga otsustab stipendiumi kasutamise omal äranägemisel (vajadusel korraldades konkursi stipendiumisumma jaotamiseks üliõpilaste vahel);
 3.  2000 euro suurune stipendium antakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna toetamiseks osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel https://www.europeanlawmootcourt.eu/. Stipendium kantakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kes otsustab stipendiumi kasutamise.
 4.  lisaks toetab Henn Jõksi fond 500 euro suuruse stipendiumiga Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud 500 eurot kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise.

Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
 • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
 • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
 • motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.
Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september kell 24.00

Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule.
Halduskogu jätab endale õiguse stipendiume mitte välja anda, kui ei laeku piisavalt nõuetekohaseid ja/või põhjendatud taotlusi.

Henn Jõksi fondi halduskogu on 3-liikmeline: Carri Ginter- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor; Villu Kõve- Riigikohtu esimees; Karolyn Krillo, Advokaadibüroo Walless nõunik.
Henn Jõksi fondi esimesed stipendiaadid kuulutatakse välja Tartus Eesti õigusteadlaste päevadel.

Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Teadus

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline.  Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline. Jagamisele tuleb  7000 eurot.   Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele teadlastele tuleb jagamisele 6000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.
Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kaks 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit, eelkõige toetatakse metaani ja/või CO2 atmosfääriheidete vähendamisega seotud uuringuid või projekte ning  sotsiaalse ettevõtluse ja rahatarkuse edendamisega seotud õpinguid.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet ja tegevust, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Kirke Kangro, Kaido Ole, Ingrid Ruudi. Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb  1000 eurot.  
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Olev Soansi mälestusfond

Käesoleval aastal eraldatakse Olev Soansi mälestusfondist graafikustipendium 1000 eurot.  
Konkursi stipendaadi leidmiseks korraldab fondi halduskogu. 

Lisainfo.

Peep Keskküla fond

Peep Keskküla fond toetab Eesti kunstielu arengut.
Jagamisele tuleb 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele kunstnikele tuleb jagamisele 6000 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1100 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Meditsiin

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab paarisarvulistel aastatel arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Käesoleval aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.
Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Anting-Peetsi fond

Anting-Peetsi fondi eesmärgiks on toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 215 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Ajaloomuuseum. Lisainfo.

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni fond toetab Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel. 
Jagamisele tuleb 500 eurot Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.  Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline. Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fondi stipendiumid toetavad raamatukogunduse arengut ja raamatukoguhoidja enesetäiendamist.

Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Georg Otsa fond

Georg Otsa fond toetab noori lauljaisiksusi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.  
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa stipendiumid: koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.  Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele. 

Järgmine koorimuusika peastipendium antakse üle XXVIII üldlaulupeol 2025. aastal.  

Täpsem info leita siit.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 7400 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimakaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 2000 eurot,  üks 1000 euro suurune stipendium klassikalise muusika interpreedile ja teine 1000 euro suurune stipendium džässmuusikule. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut. Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse viiuldajate ja paarituarvulistel aastatel pianistide õpinguid välismaal.
Käesoleval aastal eraldatakse 500  euro suurune stipendium viiuldajale. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.
Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1500  eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Miliza Korjuse laulustipendiumi fond

Miliza Korjuse laulustipendiumi fond toetab lauljaid.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele muusikutele tuleb jagamisele 6000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb  500 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Reet ja Arne Miku fond

Reet ja Arne Miku fond toetab noori Eesti lauljaid.
2022. aasta sügisel tuleb jagamisele 1000 eurot.
Stipendiumikonkursi korraldavad fondi asutajad.

Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Lisainfo.

Terttu ja Juhani Pelanne fond

Terttu ja Juhani Pelanne fond toetab noori Eesti muusikuid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.  
Stipendiumikonkursi korraldab Eesti Kooriühing. 
Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab noori rütmimuusikuid ja heliloojaid.
Jagamisele tuleb 900 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Uno Naissoo fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Siim Aimla, Maarja Soomre ja Mare Pihel Lisainfo.

Vladimir Sapožnini fond

Vladimir Sapožnini fond toetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA) ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis õppivaid noori andekaid viiuldajaid.  
Käesoleval aastal eraldatakse stipendiumideks 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ankeedi kaudu. 
Taotlused esitatakse läbi vaatamiseks fondi halduskogule: Vladimir Sapožnin, Urmas Vulp, Kaido Välja. Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist tuleb jagamisele 350 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 600 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kristjan Toropi fond

Kristjan Toropi fondist eraldatakse 1000 euro suurune stipendium Baltica 2023 üritusel.

Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pakterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pärimuskultuuri fond

Pärimuskultuuri fondi stipendium omistatakse sihipärase ja tulemusrikka, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või korraldusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Folkloorinõukogu.

Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid. Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja isikud igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, E-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendium eraldatakse ettepanekute või halduskogu algatuse alusel. 
Halduskogu on 5-liikmeline: Ilma Adamson, Ene Jakobson, Erika Põlendik, Ingrid Pärnamäe, Karel Vähi Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 680 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Georg Lurichi fond

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Stipendiumid on mõeldud lastele ja noortele sporditegevuseks ja treeninguteks. Eelistatud on raskejõustikualad.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Lisainfo.

Gunnar Toomemetsa fond

Gunnar Toomemetsa fondi taotleja võib olla nii isik kui organisatsioon, kes panustab Eesti tantsuspordi arengusse.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jaan Taltsi fond


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 2600 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas ja vallas.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Stipendium või toetus eraldatakse ühele sportlasele või ühele paatkonnale.
Jagamisele tuleb 1200  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Triatloni fond

Triatloni fond toetab väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
2021. aastal eraldatakse Triatloni fondist stipendiumideks 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu ja need saadetakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Marko Albert, Margus Lepik, Tiina Pallas.

Lisainfo.

Valter Lengi fond

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatorite tegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Teater

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.  Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse välja Helmi Puuri stipendium balletikooli andekale õpilasele.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Ita Everi fond

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.
Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. oktoobrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 

Taotlusi on võimalik esitada E-ANKEEDI  kaudu.
Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
Lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

Lisaks annab Kristi ja Siim Kallase fond välja stipendiume, mis toetavad Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
 • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
 • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
 • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2021 – 31. august 2022 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.

Stipendiaadid nimetab Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid. Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Teatri alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6000 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Varia

Andres Ammase fond

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 4100 eurot.
Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal Kõmsi Lasteaed-Algkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 800 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.
Jagamisele tuleb 5000 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Otsustasin“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.