Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

2018. aastal võtame vastu taotlusi ajakirjanikelt, kes soovivad ennast täiendada uuriva ajakirjanduse vallas.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Käesoleval aastal antakse loominguline stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 585 eurot. Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 1000 eurot Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 1200 eurot. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

2018. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond tõlkijaid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fond toetab vaba ajakirjanduse edendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Arhitektuur

Suntee fond

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Filmikunst

Liina Kirdi mälestusfond

Liina Kirdi mälestusfond toetab noori filmitegijaid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb 500  eurot.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.
Tänu ACE Logistics Estonia AS meeskonnale tuleb jagamisele 10 000 eurot.
Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1300 eurot. Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 250 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks. 
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot , Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot ja üliõpilaste stipendium 500 eurot.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com

Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 300 eurot.
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal oodatakse taotlusi eesti keele uurimiseks teemal „Eesti keel – rahvusliku kasvatuse oluline komponent“.
Jagamisele tuleb 600 eurot. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 1500  eurot.
Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 5000 eurot. Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Kultuuriakadeemia fond

Kultuuriakadeemia fond toetab TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilasi, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi nende erialaste eesmärkide elluviimisel.
Taotluse võivad esitada  Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased, õppejõud, töötajad ja vilistlased.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Üliõpilaste stipendium 500 eurot; gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot  ja Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot.
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860.
Jagamisele tuleb 1 600 eurot.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.  Vaata ka: Tamkivi fondi kodulehekülg.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kaks 1000 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 2000 eurot.

Lisainfo.

Sotsiaalteadused

EllexRaidla fond

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 9 000 eurot. Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Teadus

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 890 eurot. Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Lisainfo.

Aktsiaselts FILTER fond

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Käesoleval aastal annab Aktsiaselts FILTER fond välja ühe 1000 euro suurust stipendiumi.  Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2500 eurot.

Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit. 2018/2019 õppeaasta stipendiumi suuruseks on 2000 eurot.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2 210 eurot.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fond toetab Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kunstiajaloo fond

Kunstiajaloo fondi toetab raamatusarja „Lääne kunsti ajalugu“ koostamist ja kirjutamist. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb 2 stipendiumi suurusega 1000 eurot. Kokku jagatakse käesoleval aastal 2000 eurot. Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Meditsiin

Adda Ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Lisainfo.

Doktor Väino Tuppitsa fond

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel. Stipendiume Doktor Väino Tuppitsa mälestusfondist eraldatakse paarisaastatel.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1500 eurot.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab paarisarvulistel aastatel arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Käesoleval aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fond toetab raamatukogunduse arengut.
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

David Otto Wirkhausi fond

XXVII üldlaulupeol antakse välja järjekordne David Otto Wirkhausi puhkpillimuusika stipendium.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Eesti Forekspanga fond

Eesti Forekspanga fond toetab noori interpreete.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab käesoleval aastal maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks 2018.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.
Lisaks antakse XXVII üldlaulupeol (2019) välja üks Gustav Ernesaksa dirigendistipendium suurusega 3000 eurot. Konkursi korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.
Täpsem info leita siit: https://sa.laulupidu.ee/fondid/gustav-ernesaksa-fond/

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut.
Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Käbi Laretei fond

Käbi Laretei fond toetab  interpreetide-instrumentalistide täiendusõpet ja koolitust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse viiuldajate ja paarituarvulistel aastatel pianistide õpinguid välismaal.
Sel aastal toetatakse viiuldajate õpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1000  eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb 825 eurot. Lisainfo.

Reet ja Arne Miku fond

Reet ja Arne Miku fond toetab noori Eesti lauljaid.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 302,64  eurot. Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.  Poistekoori dirigendi stipendiumi suurus on 1000 eurot ja koolimuusika üliõpilase stipendium 500 eurot. Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 800 eurot. Lisainfo.

Rahvakultuur

Anna Raudkatsi fond

XX üldtantsupeol antakse välja järjekordne Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu fond

Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu fond toetab eesti rahvakunsti ja käsitöötraditsioonide hoidmist ja arendamist.
 
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.
Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kristjan Toropi fond

Käesoleval aastal antakse Kristjan Toropi fondist 2 stipendiumi:
  • Rahvusvahelise folkloorifestivali "Baltica" ajal antakse välja kogumisstipendium 1000 eurot tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluule ainestiku kogumise eest.
  • XX üldtantsupeol antakse välja Kristjan Toropi tantsupeostipendium 1000 eurot tantsu või tantsuploki parima (huvitava, uudse, õnnestunud) lavastuse eest. 
Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Pärimuskultuuri fond

Pärimuskultuuri fondi stipendium omistatakse sihipärase ja tulemusrikka, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või korraldusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.
Jagamisele tuleb 650 eurot. Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 400 eurot.
Lisainfo.

Georg Lurichi fond

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Jaan Taltsi fond


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jagamisele tuleb 700  eurot.
Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot. Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse esimest korda välja Helmi Puuri  stipendium Tallinna Balletikooli andekale õpilasele. 
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Lisainfo.

Ita Everi fond

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.

Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 
Lavastusprojekti puhul on taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2019. aasta lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

1. septembrist kuni 15. oktoobrini võtame taotlusi stipendiumidele, mis toetab Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
  • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
  • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
  • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2017 – 31. august 2019 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 2 500 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.  Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Lisainfo.

Varia

Eesti Telekomi fond

Eesti Telekomi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eesti Tubaka fond

Eesti Tubaka fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 640 eurot. Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 730 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Keila Panga fond

Keila Panga fond toetab Keila linna ja regiooni kultuurielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Kieli Hoiukassa fond

Kieli Hoiukassa fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 2 000 eurot. Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Norma fond

Norma fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Pakiterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb  15 000    eurot. Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
agamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Seesami fond

Seesami fond toetab eesti rahvuskultuuri. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Sinebrychoff Eesti fond

Sinebrychoff Eesti fond toetada kultuuriaasta parimat debüüti.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Valge Roosi fond

Valge Roosi fond  toetab Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Valge Roosi Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid:
  • Taotleja vanus on 18-26
  • Taotleja on olnud noorliige Kodutütarde või Noorte Kotkaste organisatsioonis
  • Taotleja peab olema täna Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse: Kodutütarde rühmajuhina või rühmavanemana või Noorte Kotkaste organisatsioonis rühmapealiku abina, rühmapealikuna ja esitab selle kohta ka soovituskirja Kaitseliidust.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 000 eurot.
Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.