Hotell Viru fond

Üldinfo

Asutatud 1996. aastal aktsiaseltsi „Hotell Viru“ poolt eesmärgiga toetada džässmuusika arengut Eestis.
HOTELL VIRU FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.