Andres Küngi fond

Üldinfo

Asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.

ANDRES KÜNGI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Eesti Ajakirjanike Liidule.