Monika Oidi fond

Üldinfo

Asutatud 2014. aastal küberneetik Monika Oidi (1952−2013) mälestuseks tema perekonna ja Cybernetica AS poolt eesmärgiga toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.
MONIKA OIDI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Monika Oit, jaanuar 2013
Taotlejale

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  •  CV
  •  Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  •  Eelmise  õppeaasta õppetulemused
  •  Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
  •  Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.

Halduskogu on 3-liikmeline: Arne Ansper, Ülo Jaaksoo, Tiit Reeder.