Riina ja Jaanus Pikani fond

Üldinfo

Asutatud 2020. aastal Jaanus ja Riina Pikani poolt eesmärgiga toetada noori ooperilauljaid ning meditsiini ja eluteaduste üliõpilasi/teadlasi.

RIINA JA JAANUS PIKANI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

2023. aastal toetab Riina ja Jaanus Pikani fond noori ooperilauljaid. Antakse välja üks 2 000 euro suurune stipendium.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab halduskogu, mille koosseisu nimetab Riina Pikani.