Professor Uno Sibula fond

Üldinfo

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet.

Professor Uno Sibul oli tunnustatud eesti kirurg ja arstiteadlane.

PROFESSOR UNO SIBULA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Nõuded taotluse esitajale:
  • taotleja töökohaks on Eesti Vabariigi haigla kirurgia osakond
  • soovitav on teaduskraadi ja publikatsioonide olemasolu, mis osundab taotleja aktiivsele suhtumisele oma erialasse. 

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused: 
  • taotluse põhjendus
  • erialane CV
  • eelarve

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Anneli Meri, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.