Professor Uno Sibula fond

Üldinfo

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet.

Taotlejale

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendusõpet.

Käesoleval aastal antakse stipendium Eesti Vabariigi teenekale kirurgile loome - ja teadustööks. Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Otsused teeb fondi halduskogu.
Halduskogu on 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.