2019. aasta sügisel toimub sihtasutuse stipendiumide ja toetuste 30. jagamine.
Taotluste vastuvõtt 1. september 2019 - 15. oktoober 2019

Käesoleval aastal osaleb stipendiumide jagamise konkursil 136 nimelist allfondi.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
  • igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele allfondile.
  • eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele . 

Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 15. oktoober. Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul on viimane tähtaeg 15. oktoober kell 24.00 Eesti aja järgi.
e-post: post@erkf.ee
postiaadress:
A. Lauteri 7-13,
10145 Tallinn

Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist.

Sihtasutuse nõukogu koosolek, kus kinnitatakse 30. jagamise tulemused toimub 16. novembril 2019.a.