Algas taotluste vastuvõtt 2018. aasta stipendiumideks ja toetusteks. 
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu jagab stipendiume ja toetusi kord aastas – novembris.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on oma 27. aastase tegevusaja jooksul välja andnud stipendiume ja rahalisi toetusi üksikisikutele ja asutustele ning organisatsioonidele enam kui nelja miljoni euro ulatuses. Käesoleval sügisel toimub sihtasutuse  28. jagamine. 
Allfondide nimekiri 28. jagamisel.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab nimeliste allfondide kaudu:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.