Tiina Tammani fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt eesmärgiga toetada üliõpilasi ja gümnaasiumiastmel õppivaid noori, kel on loomulikku annet ärksaks ja iseseisvaks mõttetegevuseks ning soovi ja tahtmist seda arendada.

Taotlejale

Tiina Tammani fondist antakse sel aastal välja kolm stipendiumi: stipendium üliõpilaste toetamiseks, stipendium gümnaasiumiastme õpilaste toetamiseks ja stipendium Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste toetamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Üliõpilaste stipendium 500 eurot; gümnaasiumiastme õpilaste stipendium 250 eurot  ja Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste stipendium 250 eurot.

1. Stipendium üliõpilaste toetamiseks.
Juhend konkursil osalemiseks. Palun vali sobiv teema etteantute seast ja kirjuta sel teemal arvamuslugu. Ole kirjutades loominguliselt vaba, julgelt omanäoline ja kui sisu nõuab, katseta ka vormivabadust. Kirjutisel olgu Sinu oma mõte, mis ei ole vaid loetu-kuuldu ümberjutustus.
Palun toimeta oma arvamuslugu paberil ühepoolselt väljatrükituna (arvutipikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman 12, leheküljed nummerdatud) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kontorisse 15. oktoobriks koos Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehel leiduva ankeediga.  Kindlasti  lisa ka õppeasutuse tõend, mis tõendab Sinu õppimist vastavas õppeasutuses. Parimate tööde autoritele määrab halduskogu stipendiumi õpingute jätkamiseks.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com
  2018.a. arvamuslugude teemad on:
    1. Miks nii ja mitte teisiti?
    2. Tahan iseennast tundma õppida
    3. Kuidas ma aitaksin hädasolijat
    4. Sina ütled üht, tema ütleb teist - kummal on õigus?
    5. Mida mulle on andnud meediatunnid koolis?
  Jagamisele tuleb 500 eurot.
Töid hindab 4-liikmeline halduskogu: Allan Alaküla, Indrek Oro, Anto Raukas, Tiina Tamman.