Aleksander Raadi fond

Üldinfo

Asutatud 2004. aasta Lily Kocinsi poolt isa Aleksander Raadi (1905−1941) mälestuseks. Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
ALEKSANDER RAADI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Raul Koppel, Marjana Prii, Vello Raad, Hilde Kurg, Anu Viljaste.