Jüri ja Kai Arraku fond

Üldinfo

Asutatud 2023. aasta augustis Kai Arraku poolt. Jüri ja Kai Arraku fondi eesmärgiks on toetada vanemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.


Pildil Jüri ja Kai Arrak (erakogu)
Kai Arrak: „ Kuna Jüri Arrak on olnud Rahvuskultuuri fondi nii aasta- kui elutööpreemia laureaat ning samuti stipendiumisaaja, siis tundsin, et oleks enesestmõistetav ka fondile ja selle kaudu Eesti kultuurile võimaluse korral midagi vastu anda. Esmane valik oli loomulikult kunstivaldkond, kuid olles ise kirjutamisega tegeleja, siis otsustasin toetada ka nö „oma valdkonda“.
Ealise alampiiri lisasin teades kui palju on Eestis eakamaid kuid suurepärases loomingulises vormis olevaid kunstnikke ja kirjanikke, kes teinekord oma loomingu eksponeerimisel-väljaandmisel põrkuvad ületamatutena näivate praktiliste muredega-ülesannetega ja ehk seetõttu hoopis näituse korraldamisele või raamatu väljaandmisele käega löövad. Soovin, et meie fond oleks neile väiksekski toeks selliste murede lahendamisel. Tean, et ka Jüri Arrak on mõttes minuga ning valmis toetama meie ühiseid kolleege. Samuti loodan, et fondist saab hea võimalus kõigile Jüri loomingu austajatele, kus annetuste kaudu saab jäädvustada nii Jüri mälestust ja samas panustada Eesti kultuuripärandisse.“

JÜRI JA KAI ARRAKU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Jüri ja Kai Arraku fond toetab anemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 600 eurot, üks 300 euro suurune stipendium kunstnikule ja teine 300 euro suurune stipendium kirjanikule.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi asutajale Kai Arrakule.