Kristjan Toropi fond

Üldinfo

Algatatud 1994. aastal Kristjan Toropi (1934−1994) poolt eesmärgiga toetada tantsuloomingut ja rahvatantsuga seotud rahvaluuleainestiku kogumist. Kord kolme aasta jooksul, rahvusvahelise folkloorifestivali „Baltica“ ajal, antakse välja kogumisstipendium tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest ja üldtantsupeo toimumise aastatel antakse välja tantsupeostipendium üldtantsupeo parima tantsulavastuse eest.

Taotlejale

Käesoleval aastal antakse Kristjan Toropi fondist 2 stipendiumi:
  • Rahvusvahelise folkloorifestivali "Baltica" ajal antakse välja kogumisstipendium 1000 eurot tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluule ainestiku kogumise eest.
  • XX üldtantsupeol antakse välja Kristjan Toropi tantsupeostipendium 1000 eurot tantsu või tantsuploki parima (huvitava, uudse, õnnestunud) lavastuse eest. 

Kristjan Toropi fondi kogumisstipendium määratakse tantsimise ja lõbutsemisega seotud rahvaluuleainestiku kogumise eest. Kogumisstipendiumi määramisel on aluseks Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi laekunud materjal. Kogumisstipendiumi saaja määrab 5-liikmeline toimkond, kellest kolm on Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad ja kaks on traditsioonilist rahvatantsu harrastavad tegevtantsujuhid. Kogumisstipendium antakse välja kord kolme aasta jooksul, täpsemalt folkloorifestivali “Baltika” Eestis toimumise aastal.

Kristjan Toropi tantsupeostipendiumi saaja valivad tantsupeost osa võtvate rühmade tantsujuhid salajase hääletamise teel. Salajane hääletamine toimub tantsupeo ajal ja igal tantsujuhil on üks hääl. Hääletamise korraldamiseks ja häälte lugemiseks moodustab 7-liikmelise toimkonna Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, seejuures ei tohi toimkonna koosseisu kuuluda ükski selle tantsupeo üldjuhtidest.
Kristjan Toropi tantsupeostipendium antakse üle XX üldtantsupeo viimasel etendusel.