Jõgeva Linna fond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Jõgeva Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada spordielu Jõgeva linnas ja vallas.
JÕGEVA LINNA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas ja vallas.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.