Leo Rohlini fond

Üldinfo

Asutatud 2023. aasta jaanuaris keraamiku ja kunstipedagoogi Leo Rohlini laste poolt isa mälestuseks. Leo Rohlini fondi eesmärgiks on  toetada Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite õpinguid ja värskeid vilistlasi.

Taotlejale

Leo Rohlini  fondi stipendium on ellu kutsutud stipendiaadi õpingute, loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks.  Stipendiumi määramisel hinnatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja ka
sutamisele unikaalteoste loomisel. Leo Rohlini stipendiumi statuut.
Taotlusi saab esitada E-ankeedi kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule, mille koosseis on 6-liikmeline: Urmas Puhkan, Juss Heinsalu, Kaja Altvee, Rita Randmaa, Maarika Saarelaht, Annika Teder.