Kogukonna fond

Üldinfo

Algatatud 2016. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel.
KOGUKONNA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks sihtasutuse nõukogule.