Adda Ja Leonhard Mardna fond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.

Taotlejale

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust. Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Õpingute puhul on vajalik koolitõend
  • Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Lehtmets,  Mihkel Mardna,  Peeter Mardna,  Arvo Mesikepp.