David Otto Wirkhausi fond

Üldinfo

Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) ning Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust David Otto Wirkhausist (1837−1912) ja väärtustada puhkpillimuusikaga tegelemist. Igal üldlaulupeol antakse välja David Otto Wirkhausi puhkpillimuusika stipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusrikka tegevuse eest puhkpillimuusika edendamisel. Stipendiumi saaja peab olema vähemalt 50-aastane. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks muusikategelase elutöö (nii muusikapedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse ühele isikule üks kord.
DAVID OTTO WIRKHAUSI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

2025. aastal XXVIII üldlaulupeol antakse välja järjekordne David Otto Wirkhausi puhkpillimuusika stipendium.

David Otto Wirkhausi nimelise stipendiumi kandidaatide esitamise periood on iga üldlaulupeo toimumise aasta (2019) I kvartal.
Ettepanekud esitatakse aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLIN; e-post: laulupidu@laulupidu.ee.
Täpsemk info leita siit: https://sa.laulupidu.ee/fondid/david-otto-wirkhausi-fond/
David Otto Wirkhausi nimeliste stipendiumite määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks on moodustatud 6-liikmeline halduskogu.
Fondi halduskogu koosseisu kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:
Eesti Kooriühingu puhkpillimuusika sektsioon 5 esindajat
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 esindaja.
Stipendium antakse kätte üldlaulupeo kontserdi ajal. Seda korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.