Harry Kingissepa fond

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal Harry Kingissepa poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel neid Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk.
HARRY KINGISSEPA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:

• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Eelmise õppeaasta õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu koosseis: annetaja esindaja Eha Sepp, Saarema Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpuklasside klassijuhatajad.