• Taotlust saab esitada läbi E-ankeedi , kus taotleja peab taotlusele lisama nõuetekohased lisadokumendid.  Dokumentide lisamisel tuleb kasutada PDF formaati. 
  • Õpingutoetuse puhul on kohustuslik lisada taotlusele tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses.
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. 
  • Stipendiumi või toetust saab taotleda ainult ühest allfondist.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue taotluse esitamist. 
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Täpsemad tingimused erinevate stipendiumide ja toetuste taotlemiseks leiad stipendiumi liikide  jaotustest.