• Taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedi, millele lisab nõuetekohased lisadokumendid.
  • Õpingutoetuse puhul on kohustuslik lisada taotlusele tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses.
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. 
  • Stipendiumi või toetust saab taotleda ainult ühest allfondist.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue toetuse taotlemist. 
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Elektrooniliselt saab saata taotlused koos ankeedi ja nõutud lisadega aadressile: post@erkf.ee
  • Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul digiallkirjastage ankeet. Lisadokumendid saatke PDF või DOC formaadis. Skaneeritud koolitõendid ja akadeemilised õiendid teisendage PDF formaati. Lehe suurus peab olema A4. 
  • Posti teel saadetud ja paberkandjal esitatud materjalid peavad olema  A4 formaadis kirjapaberil, ühepoolses trükiformaadis, köitmata ja klammerdamata.
  • Täpsemad tingimused erinevate stipendiumide ja toetuste taotlemiseks leiad stipendiumi liikide  jaotustest.
  • Palume mitte kasutada dokumentide saatmisel formaate, mida PC-s ei ole võimalik avada!