• Taotleja saab esitada rahalise toetuse taotlust läbi E-ankeedi , kus lisab taotlusele nõuetekohased lisadokumendid.
  • Õpingutoetuse puhul on kohustuslik lisada taotlusele tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses.
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. 
  • Stipendiumi või toetust saab taotleda ainult ühest allfondist.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue taotluse esitamist. 
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Elektrooniliselt saab saata taotlused  E-Ankeedi kaudu.
  • Posti teel saadetud taotlusete puhul on kohustuslik täita meie ankeet ,  lisamaterjalid peavad olema  A4 formaadis kirjapaberil, ühepoolses trükiformaadis, köitmata ja klammerdamata.
  • Täpsemad tingimused erinevate stipendiumide ja toetuste taotlemiseks leiad stipendiumi liikide  jaotustest.
  • Palume mitte kasutada dokumentide saatmisel formaate, mida PC-s ei ole võimalik avada!