Zonta fond

Üldinfo

Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
ZONTA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 0 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon (vajadusel)
  • Ametlik kinnitus õppeasutusse vastuvõtmise kohta
  • Praegust haridust tõendava dokumendi koopia koos hinnetelehega
  • Soovituskirjad

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Kai Amos, Reet Lindström ja Ene Tomberg.