Zonta fond

Üldinfo

Algatatud 2006. aastal Zonta Tallinna Klubi poolt eesmärgiga toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
ZONTA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon (vajadusel)
  • Ametlik kinnitus õppeasutusse vastuvõtmise kohta
  • Praegust haridust tõendava dokumendi koopia koos hinnetelehega
  • Soovituskirjad

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Heli Kuulman, Reet Lindström ja Ene Tomberg.