Andres Ammase fond

Üldinfo

Algatatud 11. novembril 2018. aastal Anneli Ammase ja Andrese sõprade poolt Andres Ammase mälestuseks. 
Andres Ammas (25.02.1962 - 4.04.2018) oli eesti poliitik, vabaerakondlasest riigikogu liige, tunnustatud koolijuht ja ajakirjanik.
Andres Ammase fondi eesmärgiks on toetada pühendumist Läänemaa kultuuri- ja hariduselu edendamisse.

Taotlejale

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 3600 eurot.

Stipendiumid jagunevad alljärgnevalt:
  • Läänemaa hariduse- ja kultuurielu edendamiseks 2000 eurot.
  • noore sportlase stipendium 1000 eurot
  • treeneri stipendium 500 eurot
  • väikese lugeja stipendium 100 eurot

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu. 
Stipendiumid antakse üle 25. veebruaril Andres Ammase sünniaastapäeval.
Halduskogu on 2-liikmeline: Kaire Reiljan ja Veiko Tischler.