7. maist kuni 15. septembrini 2018 võtame vastu taotlusi Kristi ja Siim Kallase fondi lavastusprojekti toetuseks.

29. jagamise taotluste vastuvõtt algab 1. septembril ja kestab kuni 15. oktoobrini 2018.a.
Täpsem info selle kohta ilmub meie kodulehele augustikuu lõpus.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • organisatsioone toetustega heategevuseks Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele

Üldjuhul ei toetata:
  • kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist. 
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • Stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele  sobivale allfondile.
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 17. oktoober. 
Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.

2018. aastaks jagati stipendiume ja toetusi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde kuuluvast 120-st nimelisest allfondist. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 62 isikule, stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 114 isikule ning lisaks toetati 26 kultuuri- ja teadusprojekti. Kokku eraldati 2018. aastaks 202 stipendiumi ja toetust 146 tuhande euro väärtuses.
28. jagamise tulemused allfondide kaupa
28. jagamise tulemused A-Z

27. jagamise nimekiri on siin.
27. jagamine arvudes on siin.