Taotluste vastuvõtt käesoleval aastal on lõppenud. 

2018. aastaks jagati stipendiume ja toetusi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde kuuluvast  120-st nimelisest allfondist. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 62 isikule, stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 114 isikule ning lisaks toetati 26 kultuuri- ja teadusprojekti. Kokku eraldati 2018. aastaks 202 stipendiumi ja toetust  146 tuhande euro väärtuses. 
28. jagamise tulemused allfondide kaupa.
28. jagamise tulemused A-Z

  • Üldjuhul ei toetata kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist. 
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • Stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele  sobivale allfondile.
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Posti teel saadetud taotluste korral peab olema Tallinnasse jõudmise kuupäevaks 16. oktoober. 
Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.
27. jagamise nimekiri on siin.
27. jagamine arvudes on siin.