Sihtasutuse taotluste vastuvõtt stipendiumideks ja toetusteks toimub üks kord aastas 1. septembrist- 15. oktoobrini.  
Stipendiume ja toetusi eraldatakse erinevatest sihtasutuse juurde moodustatud nimelistest allfondidest. Allfondide nimekiri, mis osalevad jagamisel ilmub meie kodulehele enne taotluste vastuvõttu. 
  • üksikisikuid toetatakse stipendiumidega õppe- ja teadustööks, enesetäiendamiseks ning loominguliseks ja sporditegevuseks
  • organisatsioonidele eraldatakse toetusi Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks

Kogu oma tegevusaja jooksul on Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond eraldanud stipendiumideks ja toetusteks kokku üle 5,8 miljoni euro. 

Jagamiste koondtabel 1991-2022

Stipendiumide ja toetuste saajate nimekirjad:
2023. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2022. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2021. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2020. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2019. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa 
2019. jagamine arvudes
2018. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2018. jagamine arvudes
 

2017. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2016. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa
2015. aasta jagamise nimekiri allfondide kaupa