Tiina Tammani fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt.
Fondi eesmärgiks on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. 
TIINA TAMMANI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. 
Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Tegutsen“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.

Konkursi viib läbi fondi rajaja Tiina Tamman.
Täpsem informatsioon internetis Tiina Tammani kodulehel http://www.tiinatammanikonkurss.com