Tiina Tammani fond

Üldinfo

Asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt.
Fondi eesmärgiks on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. 
TIINA TAMMANI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal. 2022. aasta mõttekonkursi teema on: „Otsustasin“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Stipendiumi taotlemiseks on vajalik esitada:
  • eestikeelne kirjutis etteantud teemal:  2022. aasta mõttekonkursi teema on: „Otsustasin“
  • õpingute puhul õppeasutuse tõend

Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman.
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel http://www.tiinatammanikonkurss.com