Agnes Kultase stipendiumifond

Üldinfo

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.
Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.


AGNES KULTASE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.

Agnes Kultase stipendiumifond ootab 8 000 euro suuruse õpperaha jagamiseks Eesti Vabariigi kodanikest üliõpilaste taotlusi kolmes valdkonnas:

 • magistri- ja doktoriõpingud riigiõiguse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • magistri- ja doktoriõpingud tehisintellekti õiguse alal tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpingud ja enesetäiendamine uuriva ajakirjanduse vallas.
Stipendiaate võib vastavalt esitatud taotluste hulgale ja kandidaatide tasemele olla rohkem kui üks. Ühe stipendiumi maksimumsuurus on 6000 (kuus tuhat) eurot. Halduskogu otsustab individuaalse stipendiumi suuruse ja kandidaatide arvu vastavalt taotlustele, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele. Stipendiumi ei määrata kandidaatidele, kes teostavad õpinguid distantsõppe (e-õpe) vormis.

Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus:
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik;
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson;
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

 • taotluse põhjendus, kuni kahe lehekülje pikkune kirjeldus enesetäiendamise eesmärgi kohta;
 • erialane CV;
 • eelarve;
 • õpingute puhul tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses;
 • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus;
 • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri;
 • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel;
 • kuni kaks soovituskirja.

Juhiseid oma taotluse aluseks oleva põhjenduse koostamiseks:

 •  kirjeldage õpingute eesmärki;
 • miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis;
 • milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, kas ja millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (avalikus sektoris, ülikoolis või ajakirjanduses);
 • lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.