Ülo Ignatsi fond

Üldinfo

Asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust.
ÜLO IGNATSI FONDI STIPENDIAADID

ANNETUSED ÜLO IGNATSI FONDI

Taotlejale

Ülo Ignatsi fondist eraldatakse stipendiume ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks ja vaba ajakirjanduse edendamiseks. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Anne Engevik, Toomas Sildam, Toomas Tiivel.