Ernö Kochi fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
ERNÖ KOCHI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.