Kristiina Kahuri fond

Üldinfo

Asutatud 2022. aastal Kristiina Kahuri poolt eesmärgiga toetada noori andekaid ja perspektiivikaid puhkpillimuusikuid, et tagada puhkpillimuusikute järjepidev juurdekasv Eestis. 

Taotlejale

Kristiina Kahuri fond toetab noori andekaid ja perspektiivikaid puhkpillimängijaid. 

Kristiina Kahuri fondi noore puhkpillimängija stipendiumi statuut.

Stipendium on mõeldud noore puhkpillimängija erialaseks enesetäiendamiseks. 
Stipendiumi määramisel võetakse arvesse järgmisi eeldusi:
 • taotleja on muusikaõpingutele pühendunud ning omab soovi ja potentsiaali muusikuna edasi areneda
 • taotleja tegeleb aktiivselt pilliõpingutega keskastme muusikakoolis
 • taotleja pole varem selles kategoorias stipendiumi saanud (rakendub alates 2023.aastast)
Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
 • taotluse esitaja CV
 • taotluse põhjendus vabas vormis (koos taotletava summaga)
 • toetuskiri õppeasutuselt
 •  toetuskiri erialajuhendajalt

Stipendiumid määrab fondi 4-liikmeline halduskogu:
 • Toomas Oskar Kahur - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudeng, tuubamängija
 •  Mihkel Peäske - Tallinna Muusikakeskkooli puhk- ja löökpilliosakonna juhataja, flöödimängija
 •  Peeter Sarapuu -  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia puhkpillide ja löökpillide õppejuht, fagotimängija 
 • Toomas Vana - Heino Elleri Muusikakooli trombooniõpetaja