Rannaleetide fond "Sinilind"

Üldinfo

Asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiga toetada ilmateaduse edendamist Eestis. Stipendiume antakse kolmes valdkonnas: enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal, uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860  ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel.

RANNALEETIDE FOND "SINILIND" STIPENDIAADID

Pilt Rannaleetide fondi "Sinilind" asutamisest 17.12.2007, pildil Eri Klas ja Leo Rannaleet

Taotlejale

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal. 
Jagamisele tuleb 1600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 5-liikmeline: Taimar Ala, Jüri Elken, Piia Post, Leo Rannaleet, Einar Viin.