Anna Raudkatsi fond

Üldinfo

Asutatud 1992. aastal Eesti Üldlaulupeo Direktsiooni (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse) poolt eesmärgiga jäädvustada mälestust Anna Raudkatsist (1886−1965) ja väärtustada folkloori- ja rahvatantsualast tegevust. Anna Raudkatsi viie või nulliga lõppeva sünniaastapäeva aastal (Anna Raudkats sündis 23. veebruaril 1886. a.) ja igal üldtantsupeol antakse välja Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium, mis määratakse kauaaegse tulemusliku tegevuse eest Eesti rahvatantsuelus. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks rahvatantsutegelase elutöö (nii tantsupedagoogiline, loominguline, organisatsiooniline, propagandistlik kui ka uurimuslik tegevus) ja see antakse vähemalt 60-aastasele isikule vaid üks kord.
ANNA RAUDKATSI FONDI STIPENDIAADID


Taotlejale

Järgmine  Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium antakse välja 2025. aastal üldtantsupeol.
Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada kõik organisatsioonid ja isikud üldtantsupeo aastal Jüripäevaks 23. aprilliks ja Anna Raudkatsi juubeliaastale eelneva aasta Toomapäevaks 21. detsembriks  aadressil:
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 TALLIN; e-post: laulupidu@laulupidu.ee
Stipendium eraldatakse füüsilisele isikule ettepanekute või halduskogu algatuse alusel.
Täpsem info leitav siit: https://sa.laulupidu.ee/fondid/anna-raudkatsi-fond/

Anna Raudkatsi nimelise stipendiumi määramisega seonduvate küsimuste lahendamiseks moodustatakse 5-liikmeline halduskogu, kuhu kuuluvad eesti rahvatantsu valdkonna eksperdid.
Halduskogu tööd korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus. Halduskogu määratakse 5 aastaks.
Fondi halduskogu koosseisu kinnitab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ettepanekul Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu.
Fondi halduskogu tegutseb Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond poolt kinnitatud põhikirja alusel.

2019. aastal kinnitati Anna Raudkatsi fondi halduskogu järgmises koosseisus:
Lille- Astra Arraste - tantsupidude lavastusmeeskondade liige, ERRS-i Kullaterade klubi liige, tantsupedagoog
Sille Kapper - õppejõud, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
Kalev Järvela - ERRS-i juhatuse esimees, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
Ülle Feršel – ERRS-i toimetaja, tantsupidude lavastusmeeskondade liige, tantsupedagoog
Vaike Rajaste – ELT SA toimetaja, tantsupidude lavastusmeeskonna liige, tantsupedagoog

Stipendiumi kätteandmist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Folkloori Seltsi ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.