Finnairi fond

Üldinfo

Asutatud 1996. aastal Finnairi Tallinna esinduse poolt.
FINNAIRI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.