Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Üldinfo

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. 
Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest. Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.

AIMÉE JA VLADIMIR BEEKMANI FONDI STIPENDIAADID
Taotlejale

Käesoleval aastal antakse loominguline stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 2-liikmeline: Aimée Beekman ja Jaak Urmet