Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Üldinfo

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. 
Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest.
Paaritutel aastatel antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.

Aimée ja Vladimir Beekmani fondi stipendiaadid:

2014.a. – 1 stipendium summas 1 000
OLEV REMSU, loominguliseks tegevuseks

2015.a. – 1 stipendium summas 1 000
PIRET MÄGI, magistriõpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis puidu- ja plastitehnoloogia erialal

2016.a. – 1 stipendium summas 1 000
HOLGER KAINTS, loominguliseks tegevuseks

Aastatel 2014 – 2016 on eraldatud 3 stipendiumi summas 3 000 eurot.

Taotlejale

Käesoleval aastal antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.

Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 2-liikmeline: Aimée Beekman ja Jaak Urmet