Triatloni fond

Algatatud 2005. aastal Uno Loobi poolt eesmärgiga toetada väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
Triatloni fond toetab väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1 450 eurot.

  • Ankeet
  • CV ja varasemad tulemused
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Kalkulatsioon/eelarve (vajadusel)
  • Treeneri soovituskiri

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Jüri Käen, Margus Lepik, Uno Loop, Tiina Pallas.