Agnes Kultase stipendiumifond

Üldinfo

Agnes Kultas stipendiumifondi asutasid 2010. aastal Igor ja Heli-Kristy Ilinsky.
Stipendiumifondil on kaks eesmärki:
 • toetada üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide ülikoolides;
 • toetada ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas.


Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiaatidel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks. 

AGNES KULTASE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIAADID 

Taotlejale

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
 • üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu riikide ülikoolides;
 • üks stipendium antakse ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ja/või enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas. 

Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus: 
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik; 
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson; 
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata või määrata üks stipendium suurusega kuni 5000 eurot Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

 • taotluse põhjendus, kuni kahe lehekülje pikkune kirjeldus enesetäiendamise eesmärgi kohta;
 • erialane CV;
 • eelarve;
 • õpingute puhul tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses;
 • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus;
 • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri;
 • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel;
 • kuni kaks soovituskirja.

Juhiseid oma taotluse aluseks oleva põhjenduse koostamiseks:

 •  kirjeldage õpingute eesmärki;
 • miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis;
 • milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, kas ja millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (avalikus sektoris, ülikoolis või ajakirjanduses);
 • lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.