Agnes Kultase stipendiumifond

Üldinfo

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.
Stipendiumifondil on kaks eesmärki:
  • toetada üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
  • toetada ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlejale

2018. aastal võtame vastu taotlusi ajakirjanikelt, kes soovivad ennast täiendada uuriva ajakirjanduse vallas.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Mall Jõgi, Kadri Liik ja Enno Tammer.


Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • taotluse põhjendusena motivatsiooniessee - lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma enesetäiendamise eesmärki
  • erialane CV
  • eelarve
  • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastuvõtva meediainstitutsiooni poolne kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus
  • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri
  • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel