Agnes Kultase stipendiumifond

Üldinfo

Asutatud Igor ja Heli-Kristy Ilinsky poolt 2010. aastal.
Stipendiumifondil on kaks eesmärki:
 • toetada üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 • toetada ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist uuriva ajakirjanduse vallas.


Stipendiaatidel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks. 

AGNES KULTASE STIPENDIUMIFONDI STIPENDIAADID 

Taotlejale

Agnes Kultase stipendiumifondist taotlejatel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, kes annaksid oma panuse Eesti ühiskonna arenguks ja demokraatliku riigisüsteemi tugevdamiseks.

Jagamisele tuleb 5000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Stipendiumid antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel  riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia  ja Euroopa Liidu maade ülikoolides ja/või ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ning  enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mall Jõgi, Olari Koppel, Kadri Liik, Enno Tammer ja Külli-Riin Tigasson.


Agnes Kultase stipendiumifondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

 • taotluse põhjendusena motivatsiooniessee - lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma enesetäiendamise eesmärki
 • erialane CV
 • eelarve
 • õpingute puhul tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses
 • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastuvõtva meediainstitutsiooni poolne kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus
 • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri
 • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel
 • soovituskirjad (kuni 2)

Juhiseid motivatsiooniessee kirjutamiseks:

 • Lühikeses essees pikkusega kuni 2 lehekülge kirjeldage oma õpingute eesmärki.
 • Miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis?
 • Milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (riigi- või munitsipaalasutuses, ülikoolis või ajakirjanduses)?
 • Lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.