Elfriede Lenderi fond

Üldinfo

Asutatud 2001. aastal Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rootsis asuva Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt Elfriede Lenderi (1882−1974) mälestuse jäädvustamiseks. Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.

Taotlejale

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Elfriede Lenderi fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiina Kadri Einre, Mari-Liis Lambing, Kärt Madiberk, Mareli Rannap, Kristina Rebane.