Helmi Valtmani mälestusfond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal Edmund Valtmani (1914−2005) poolt abikaasa Helmi Valtmani (1911−2002) mälestuseks. Helmi Valtmani mälestusfond toetab stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala parimat üliõpilast.
HELMI VALTMANI MÄLESTUSFONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Helmi Valtmani mälestusfond toetab stipendiumiga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveri eriala üliõpilast. Stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi.
Käesoleval aastal on stipendiumi suurus 0 eurot.
Stipendiaadi selgitab konkursi tulemuste põhjal välja fondi halduskogu.
Halduskogu on 3-liikmeline: Indrek Laul (halduskogu esimees), Ivari Ilja, Mati Mikalai.