Antti Piippo fond

Üldinfo

Asutatud 1997. aastal aktsiaseltsi „Elcoteq Tallinn“ poolt eesmärgiga toetada Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Antti Piippo  on Soome elektroonika ettevõtte Elcoteq SE kaasasutaja ja enamusaktsionär.

ANTTI PIIPPO FONDI STIPENDIAADIDTaotlejale

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.