Ita Everi fond

Üldinfo

Algatatud 2015. aastal Sihtasutuse Eesti Draamateater poolt Ita Everi 85. juubeliks. Fondi eesmärgiks on toetada näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest.

Taotlejale

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.
Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 4-liikmeline: Ita Ever, Rein Oja, Tiit Meren ja Pille-Riin Purje.