Tiina Liiviku fond

Üldinfo

Asutatud 1999. aastal Tiina Våghammari poolt eesmärgiga toetada eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
TIINA LIIVIKU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.