Tiina Liiviku fond

Asutatud 1999. aastal Tiina Våghammari poolt eesmärgiga toetada eesti gümnaasiumides õppivaid hea õppeedukusega eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk. Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 100 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Eelarve/kalkulatsioon
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
  • Sotsiaalosakonna tõendi perekonna majandusliku olukorra kohta
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Jagamisele tuleb 100 eurot.

Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.