Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
 Eesti Rahvuskultuuri Fondi 2017. aasta stipendiaatide nimekiri