Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
 Eesti Rahvuskultuuri Fondi büroo uus aadress on  Ants Lauteri tänav 7, korter 13