Doktor Ivo Risti fond

Üldinfo

Algatatud 1999. aastal perekond Risti poolt Dr. Ivo Risti (1935−1997) mälestuse jäädvustamiseks. Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendusõpet.

Taotlejale

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb 0 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Lisaks nõutud dokumentidele peab taotleja esitama erialase CV.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Dr. Eldur Annus, Prof. Tiit Haviko, Dr. Karl-Andres Kants, Dr. Udo Pere, Dr. Toomas Saluse.