Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Üldinfo

Asutatud 2002. aastal Inna Mathieseni (1929−2008) poolt oma vanemate Lilly ja Hugo Pärnamäe mälestuse jäädvustamiseks ja toetamaks koolis vähemalt kaks aastat töötanud pedagoogide  enesetäiendamist.
LILLY JA HUGO PÄRNAMÄE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet ja tegevust, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Stipendium on mõeldud mis tahes kooliastme tegevõpetajale. Taotleja peab olema kaks viimast aastat vähemalt poole koormusega töötanud õpetajana ning jätkab seda ka järgmisel aastal. Eelistatud on taotlejad väljastpoolt Tallinna ja Tartut.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi eksperdile.
Ekspert: Madis Lepik, Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika dotsent