Lastekaitse Liidu fond

Üldinfo

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.

LASTEKAITSE LIIDU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 
2021. aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses huviharidus ning laste ja noorte vaimse tervise toetamine. “Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja kaaslastest on ainult kasvatanud tahet jälle koos olla ja tunda end võimekana midagi hästi tehes ja uut omandades,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Jagamisele tuleb 10 000 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist
  • Ülejäänud hindamiseks vajaliku lisainfo saate mugavalt sisestada juuresoleval lingil: https://forms.gle/5G2FJwCmKp6wgrwa8

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2021. aastal stipendiumisummat 10 000 euroga.