Aktsiaselts FILTER fond

Üldinfo

Algatatud 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
AKTSIASELTS FILTER FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Aktsiaselts FILTER fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  •  CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  • Valmisolek läbida praktika AS Filter ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhtkonnale.