Kõpu majaka fond

Üldinfo

Algatatud Eri Klasi poolt 1999. aasta 24. juulil Kõpu majaka juures toimunud üritusel „Pasuna ja pika puuga“. Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.
KÕPU MAJAKA FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 6-liikmeline: Ulla Kerge- Sonnenberg, Toomas Kokovkin, Arno Kuusk, Ermo Mäeots, Helgi Põllo, Erkki-Sven Tüür.