Mati Palmi fond

Üldinfo

Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi (13.01.1942-28.05.2018) poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal.
MATI PALMI FONDI STIPENDIAADID
Käesoleval aastal Mati Palmi fondist stipendiume ei eraldata.

Pildil Mati Palm

Taotlejale

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3- liikmeline: Anu Kaal, Ivo Kuusk, Ülar-Johannes Palm.