Wiedemanni fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
WIEDEMANNI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega eestikeelsete originaal- ja tõlketekstide toimetamise õpinguid ning sellealast uurimistööd.
Jagamisele tuleb 3500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Marja Kallasmaa, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge.