Wiedemanni fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
WIEDEMANNI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega õpinguid ja uurimistöid teemal "Eesti kirjakeel sotsiaalmeedias".
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jüri Viikberg, Ivika Hein, Krista Kerge, Kristiina Ross, Jüri Valge.