Ilma Adamsoni fond

Üldinfo

Asutatud 2005. aastal Aivo Adamsoni poolt eesmärgiga edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamson (sünd. 24. juunil 1934) on eesti tantsupedagoog ja -õpetaja.
ILMA ADAMSONI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Ilma ja Aivo Adamason
Taotlejale

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 300 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Ilma Adamsoni fondi stipendiumile või toetusele kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos lühikese ülevaatega loomingulisest tegevusest ja täita Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond  E-ANKEET.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 7- liikmeline: Ilma Adamson, Ülle Fershel, Rein Kippar, Erika Põlendik, Henn Tiivel, Kadri Valner, Ene Vohu.