Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Üldinfo

Asutatud 1994. aastal Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesmärgiga toetada Teater Estonia tegevust.
ADELAIDE'I EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)