Aavo Otsa fond

Üldinfo

Algatatud 2022. aastal Aavo Otsa poolt eesmärgiga edendada ja propageerida trompetimuusikat Eestis.

AAVO OTSA FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Käesoleval aastal eraldatakse stipendiumid õpinguteks trompetimuusika erialal.  Jagamisele tuleb 2 000 eurot.
 Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Aavo Otsa fondi halduskogu.
Aavo Otsa fondi halduskogu on 3-liikmeline: Jaan Ots, Neeme Ots ja Hugo Osula