Tamkivi Reaalteaduste fond

Üldinfo

Asutatud 2013. aastal Paul Tamkivi (1927 – 2012) ja Raivo Tamkivi (1953 – 2012) mälestuseks nende perekonna, sõprade ja Tallinna Rotary Klubi poolt. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd.  
TAMKIVI REAALTEADUSTE FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1500 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 4500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  •  CV 
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri 
  • Kalkulatsioon/eelarve (õpingute puhul välismaal)
  • Eelmise  õppeaasta õppetulemused 
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses 
  • Soovituskirjad

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Tõnu Pekk,  Alar Tamkivi,  Sten Tamkivi.