BLRT fond

Üldinfo

Loodud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel. BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.

BLRT FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  •  CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  •  Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusel - õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel/ühel semestril on vähemalt 3,5)
  •  Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  •  Soovitused

Lisaks nõutud dokumentidele annab taotleja nõusoleku praktika läbimiseks BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mark Berman, Andrei Birov, Karina Kond,  Anvar Samost, Raivo Vare.