BLRT fond

Algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel. BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise erialal.
BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise erialal.
BLRT fond annab välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit.
BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  • Ankeet 
  • CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 5-liikmeline: Mark Berman, Karina Kond, Indrek Neivelt, Anvar Samost, Raivo Vare.